ترۆپک

/ترۆپک/ نگاهی است دوباره به طبیعت کردستان و تلاشی در جهت صیانت از آن

عناوین مطالب وبلاگ "ترۆپک"

» مرۆڤ و گۆلاله سوره کان :: ۱۳٩٢/٢/٢٩
» بۆ رۆژی دره ختکاری :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
» ژینگه پارێزی و زانیاران :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» منالان و ژینگه3 :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٩
» وێنه :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» سنه شه وی 12رێبه ندان :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۳
» نیشتمان بکه ین به دارستان :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» مناڵان و سروشت 2 :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» وێنه :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» هه ناسه :: ۱۳٩۱/۱۱/٤
» بۆ کۆتایی به فرانبار :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» ژینگه و منداڵان :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» ژینگه پارێزی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» خاوێن وه کو ئاسمان :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» هدف :: ۱۳٩۱/۱٠/۱