بۆ رۆژی دره ختکاری

منالان و دره ختکاری

وه کو گروپی شاخه وا نی و ژینگه پارێزی ترۆپک به هاوکاری منالانی قۆتابخانه له درێژه ی هه وله کانی ژینگه پارێزی خۆمان دا له رۆژی  دره ختکاری توانیمان سه رجه م له 5 قۆتابخانه له سه ر گرینگی  دره ختکاری  و کاریگه ریه کانی دره خت له سه ر ژینگه بۆ زیاتر له 500 قۆتابی باس بکه ین و به هاو کاری منالان توانیمان زیاتر له 120 دره خت له نێو خاک دابنین.

هیوادارین توانیبێتمان به دا نانی هه ر دره ختێک هه نگاویکمان به ره و سه وزتر کردنی ولات و په ره پێ دانی فه رهه نگی دره خت کاری و ژینگه پاریزی هه ل گرتبێت .

کیوان جدیدالاسلامی

ره شه مه ی91

/ 0 نظر / 91 بازدید